Yazar Halil Bezmen Aforizmalar 44
“Bütün işlerin birer sorun olduğunu tekrar tekrar söylemek için değil, aslında bu sorunlara çare bulsunlar diye mebus seçildiler.”
Ben Sultan Abdülhamid Han - Halil Bezmen

Yazar Halil Bezmen Aforizmalar 44